Wypowiedzenie umowy kredytowej

Na czym polega wypowiedzenie umowy kredytowej? Kto może ją wypowiedzieć?

umowa kredytowa

Umowa kredytowa to rodzaj umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, na mocy której bank udostępnia do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy. Środki te przeznaczone są na konkretny cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrócenia całej kwoty z odsetkami bankowi na zasadach określonych w spisanej umowie, dodatkowo zgadza się na poniesienie kosztów prowizji. Środki przekazywane są w czasie i w sposób określone w tej umowie. Podpisanie umowy kredytowej nie oznacza, że pieniądze zostaną przekazane od razu. Uruchomienie kredytu następuje dopiero po spełnieniu określonych przez kredytodawcę warunków.

kto może wypowiedzieć umowę kredytową?

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank lub przez klienta – są to dwa sposoby na zakończenie trwania umowy kredytowej. Złamanie warunków kredytowania jest wystarczającym powodem, aby bank zakończył współpracę z kredytobiorcą. Bank, wypowiadając umowę kredytu, może powołać się na:

Możliwe jest też wypowiedzenie umowy kredytu przez kredytobiorcę. Zgodnie z jedną z ustaw prawa bankowego, gdy kredyt jest udzielony na okres dłuższy niż rok, kredytobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny. Wystarczy, że złoży odpowiednie oświadczenie, na którego skutek umowa kredytu rozwiąże się z upływem 30 dni. Osoba, która zaciągnęła kredyt w tym czasie, będzie musiał spłacić całe swoje zadłużenie.

Konsekwencje wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank

Jeżeli kredytobiorca nie jest w stanie oddać pożyczonej kwoty w terminie ustalonej przez bank, wówczas sprawa trafia do działu windykacji, którego pracownicy postarają się przekonać kredytobiorcę do zapłaty. Jeśli jednak windykacja nie przyniesie oczekiwanych skutków, spór może trafić na drogę sądową celem ustanowienia egzekucji komorniczej. Komornik może zająć wszystko, co ma jakąkolwiek wartość finansową.