Afimo

Ubezpieczenia majątkowe

Uchroń siebie swój majątek przed konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń. Ubezpieczenia majątkowe zabezpieczają posiadane mienie na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty w wyniku zdarzenia losowego. Wypełnij formularz, a ja skontaktuje się z Tobą i przedstawię najlepszą dla Ciebie ofertę!

o ubezpieczeniu majątkowym

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy, a ja niezwłocznie się z Tobą skontaktuję i pomogę w doborze odpowiedniej oferty!

O ubezpieczeniu majątkowym

Ubezpieczenia majątkowe to rodzaj ubezpieczeń dotyczących mienia lub odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotem ubezpieczenia może być osoba fizyczna oraz prawna.Celem ubezpieczenia majątkowego jest ochrona finansów klienta. Do tego typu ubezpieczenia może też należeć ubezpieczenie komunikacyjne. Firmy ubezpieczeniowe oferuje różne rozwiązania w obrębie takiego finansowania. Natomiast jedynym kosztem klienta jest składka ubezpieczeniowa. Ubezpieczenie majątkowe daje poczucie bezpieczeństwa i pozwalają na spokojne życie. Takie ubezpieczenie obejmuje utratę lub zniszczenie mienia ubezpieczonego, a także szkodę wyrządzoną osobom trzecim przez ubezpieczającego.

pomoc w naprawie

Pomoc w dokonaniu podstawowych prac naprawczych

niski koszt

Niskie ceny w porównaniu do innych krajów UE

Zakres ubezpieczenia majątkowego

Ubezpieczenia majątkowe można podzielić na takie, które przeznaczone są dla klientów indywidualnych oraz te dla firm. Istnieje też kolejna grupa ubezpieczeń. Oferty ubezpieczeń domów obejmują szkody takie jak:

  • uszkodzenia budynków
  • zniszczenie mienia domowego
  • ubezpieczenie OC na życie

Rolą polisy majątkowej jest zrekompensowanie klientowi strat poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku czy kataklizmu. Należy pamiętać, że według prawa nigdy nie możemy na niej zyskać więcej, niż straciliśmy. Jeżeli doszło do kradzieży z włamaniem wówczas przed otrzymaniem odszkodowania, ubezpieczający musi udowodnić iż do włamania doszło przy użyciu siły czyli z widocznymi śladami włamania. W pewnych sytuacjach klient nie otrzyma odszkodowania. Staje się tak, kiedy szkoda została wyrządzona umyślnie. Ostateczna cena ubezpieczenia będzie zależała od kilku czynników:

  • wartości nieruchomości
  • metrażu nieruchomości
  • lokalizacji
  • wybranego pakietu ubezpieczeń