Zaznacz stronę

W karierze praktycznie każdego przedsiębiorcy zachodzi w pewnym momencie potrzeba pozyskania dodatkowych środków – czy to na rozwój firmy, czy też bieżące wydatki. Sposobów takiego finansowania jest wiele, a jednym z nich jest kredyt obrotowy. Co to takiego, jak działa i dlaczego jest on dobrym pomysłem?

Co to jest kredyt obrotowy?

Przedsiębiorstwo, aby mogło sprawnie funkcjonować, musi mieć stałe źródło finansowania. Dlatego też nierzadko przedsiębiorcy zaciągają pożyczki. Stanowią one przedmiot pewnego rodzaju umowy, która jest zawierana między bankiem a przedsiębiorstwem. Warto nadmienić w tym miejscu, że firma zobowiązuje się pożyczyć określoną kwotę w określonym celu, co jest uwzględniane w treści umowy. Kontrakt opiewa także na określony czas, dlatego też firma nie może pozwolić sobie nawet na dzień zwłoki w spłacie zadłużenia – skutkuje to koniecznością zapłaty kary finansowej, która nierzadko mogłaby bardzo mocno nadwerężyć budżet operacyjny. Kwota zwracana do banku jest wyższa z powodu ustalonej prowizji oraz odsetek – kredyt ten bowiem jest oprocentowany, podobnie, jak wszelkie formy pożyczek udzielane osobom prywatnym.

Pożyczki gotówkowe przeznaczone dla firm są oferowane przez różne instytucje w całej Polsce, także w Katowicach oraz ogólnie na Śląsku. Umożliwia to między innymi portal afimo.pl. Możesz zapoznać się z jego usługami, jeżeli masz problemy finansowe w swoim przedsiębiorstwie. Dostęp do tego rodzaju źródeł finansowania jest kluczowy, ponieważ stale zmieniające się poziomy inflacji i różne inne czynniki mogą wpływać na wystąpienie kłopotów z funduszami oraz ich pozyskiwaniem. Dlatego tak zwana obrotówka jest idealnym rozwiązaniem, które ma ogromną szansę sprawdzić się praktycznie w każdym przypadku.

Dlaczego nie kredyt dla osób prywatnych?

Przedsiębiorcy często zaciągają pożyczki w banku jako osoby prywatne. Następnie pieniądze pozyskane w ten sposób stają się źródłem finansowania działalności gospodarczej. Pokrywane są z nich wypłaty dla pracowników oraz podwykonawców zatrudnionych w innej formie – nierzadko też przeznacza się je na premie oraz innego rodzaju dodatki. Teoretycznie nie powinno to stanowić dla nikogo problemu, dopóki pożyczka jest spłacana na bieżąco, a jednocześnie następuje pełna realizacja celów i planów finansowych danego przedsiębiorcy. Sytuacja “win-win”? Niekoniecznie.

Obrotówki to dobra forma finansowania różnych zobowiązań oraz nagłych wydatków. Są powszechnie podejmowaną formą zadłużenia i stanowią opcję bardzo lubianą przez przedsiębiorców. Kredyt obrotowy dla firm gwarantuje ponadto jej przejrzystość finansową. W przeciwieństwie do kredytów na osoby prywatne obrotówka zapewnia stały wgląd w finanse działalności gospodarczej i pozwala rozliczać się ze wszystkiego płynnie, terminowo, a przede wszystkim przejrzyście, na przykład w obliczu kontroli ze strony instytucji finansowych.

Czy kredyt obrotowy jest odpowiedni dla każdego przedsiębiorstwa?

Warto wiedzieć, że wypłacanie takiego kredytu nie charakteryzuje ściśle ustalony harmonogram. Wypłaty są na ogół uiszczane na określone życzenie przedsiębiorstwa, a cała procedura realizowana jest w ramach dostępnego limitu. Jest to dobre dla osób i firm, które nie chcą wiązać się zobowiązaniem z odgórnie określonym harmonogramem. Zazwyczaj zdarza się tak, że bank oczekuje, by spółka, która wzięła niniejszą pożyczkę, zwróciła całkowitą kwotę kapitału do momentu nastania tak zwanego terminu zapadalności kredytu. Przez pojęcie terminu zapadalności określa się w nomenklaturze ekonomicznej datę, na którą przypada ostateczne uregulowanie zwrotu zadłużenia. Określa ją spisana przed zaciągnięciem zadłużenia umowa.

Jednak od tej reguły zdarzają się wyjątki. Może stać się tak, że bank określi w umowie termin, w którym pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić ustalone minimalne kwoty – wówczas spłaty mają miejsce częściej, przykładowo w odstępach miesięcznych. Dla wielu przedsiębiorców takie rozwiązanie stanowi znacznie łatwiejszą „do przełknięcia” opcję, ponieważ uiszczane wpłaty, z racji niskiej wysokości, są mniej odczuwalne dla budżetu działalności. Taki sposób spłaty oferuje, w ramach kredytu obrotowego dla firm w Katowicach oraz na terenie całego Śląska jednostka afimo.pl

Jak można pozyskać kredyt obrotowy?

W miarę rozwoju różnych przedsiębiorstw okazuje się, że zaciągnięcie takiego kredytu może być dosyć skomplikowane. Oznacza to, że nie  każda osoba prowadząca działalność może ją otrzymać. Tym bardziej, jeżeli ma problemy z wypłacalnością. Z tym wiąże się konieczność dysponowania odpowiednim zabezpieczeniem finansowym – prawie jak w przypadku tradycyjnej hipoteki – na przykład w postaci nieruchomości. Warto nadmienić, że konieczne jest przedstawienie aktu notarialnego, który pozwoli potwierdzić, że budynek należy do przedsiębiorcy. Wszelkie wynajmowane lokale nie stanowią podstawy do udzielenia pożyczki. Może zdarzyć się wyjątek, jednak wówczas koszty zadłużenia znacząco wzrosną. Dlatego firmy, które zostały dopiero założone – czy to w formie start-upu, czy też działalności jednoosobowej – mogą nie dostać kredytu obrotowego ze względu na brak materialnego zabezpieczenia będącego przynajmniej w jakiejś części gwarancją późniejszej spłaty zadłużenia.

Wraz z nabieraniem doświadczenia w kwestii prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę – czyli w praktyce wzrostu przychodów – taka forma pozyskiwania gotówki stanie się możliwa do zrealizowania. Nie ma co ukrywać – jest to złożony i długi proces, a nierentowność działalności powoduje komplikacje. W tym momencie należałoby wspomnieć zatem o kosztach z tytułu takiej formy zadłużenia. Wysokość oprocentowania może wynosić nawet kilkanaście procent od spłacanej kwoty w skali zaledwie roku. Istnieje również konieczność opłacenia prowizji – ta może osiągnąć pułap do 5 procent od pożyczanej kwoty. Może się zdarzyć, że bank będzie oczekiwał od przedsiębiorcy także opłacenia prowizji za wypłatę środków, które nie zostały wykorzystane oraz poniesienia kosztów rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki.

Czym zajmuje się afimo.pl?

Afimo.pl działa w obszarze udzielania kredytów firmowych na terenie Katowic i całego Śląska. Dzięki temu każdy przedsiębiorca zainteresowany tak zwaną obrotówką może otrzymać najdogodniejsze warunki zarówno pod względem samej wysokości zadłużenia, jak i obostrzeń związanych ze spłatą. W ofercie znajdują się także ubezpieczenia, leasing zwrotny pojazdów i maszyn budowlanych skierowany do wszystkich rodzajów podmiotów gospodarczych oraz faktoring.