Kredyt dla spółki

Jakie są warunki kredytu dla firm, a jak dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Warunki kredytów dla firm

Kredyt to umowa między kredytodawcą a kredytobiorcą. Polega na postawieniu przez kredytodawcę do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych na określony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Często wydaje się, że przedsiębiorstwo, które nie odnotowuje strat na rynku, powinno mieć spore szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi z banku. Wbrew pozorom, istnieje szereg innych warunków, jakie musi spełnić firma, aby otrzymać kredyt dla firm.

Wyliczanie zdolności kredytowej firmy

Jednym z podstawowych czynników wpływających na zdolność kredytową przedsiębiorstwa jest także jego sposób rozliczania się z fiskusem. Banki niestety nie lubią sposobu ryczałtowego. Nie bez znaczenia jest również rodzaj wykonywanej działalności. Dyskwalifikujące może być również posiadanie zaległości w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS.

Ważniejszym dokumentem wymaganym przez banki do wyliczania zdolności kredytowej przedsiębiorcy, jest PIT za ubiegły rok. Jeżeli widnieje na nim strata w przychodzie większa niż 5%, wówczas musi liczyć się on z odmową udzielenia kredytu. Dla banków finansowanie takiego przedsiębiorstwa jest ryzykowne. Podobnie jest z firmami, które zawieszają swoją działalność. Banki traktują ponowne rozpoczęcie działalności jako nową datę rozpoczęcia jego funkcjonowania na rynku. W związku z tym staż krótszy niż 12 miesięcy jest uważany przez nie za krótki do prawidłowego wyliczenia zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Spółka z.o.o a kredyt

W przypadku kredytu dla spółki z o.o. warunki kredytowania wyglądają nieco inaczej. Przede wszystkim przed złożeniem wniosku, konieczne jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki. Dotyczy to jednak kwot, które przekraczają wysokość połowy kapitału zakładowego. Przy niższych kwotach, wystarczająca jest decyzja prezesa zarządu. Jednak utrudnieniem w procesie kredytowym może być wymóg poręczenia wekslowego udziałowców. Należy również pamiętać, że podczas badania zdolności kredytowej spółki, sprawdzana jest nie tylko zdolność firmy, ale również jej udziałowców. Innym przypadkiem jest spółka komandytowa, w której udziałowcem jest inna firma. Spółkę komandytową od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością różni fakt, że w komandytowej udziałowcy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania finansowe własnym majątkiem.