wypowiedzenie umowy kredytowej

Na czym polega wypowiedzenie umowy kredytowej? Kto może ją wypowiedzieć?

Wypowiedzenie umowy kredytowej

Umowa kredytowa to rodzaj umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, na mocy której bank udostępnia do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy. Środki te przeznaczone są na konkretny cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrócenia całej kwoty z odsetkami bankowi na zasadach określonych w spisanej umowie, dodatkowo zgadza się na poniesienie kosztów prowizji. Środki przekazywane są w czasie i w sposób określone w tej umowie. Podpisanie umowy kredytowej nie oznacza, że pieniądze zostaną przekazane od razu. Uruchomienie kredytu następuje dopiero po spełnieniu określonych przez kredytodawcę warunków.

Kto może wypowiedzieć umowę kredytową?

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank lub przez klienta – są to dwa sposoby na zakończenie trwania umowy kredytowej. Złamanie warunków kredytowania jest wystarczającym powodem, aby bank zakończył współpracę z kredytobiorcą. Bank, wypowiadając umowę kredytu, może powołać się na:

– niedotrzymanie warunków kredytu przez kredytobiorcę,
– utratę zdolności kredytowej przez osobę, która zaciągnęła kredyt,
– znaczący spadek lub zanik wartości zabezpieczeń spłaty kredytu,
– celowe wprowadzenie w błąd kredytodawcy poprzez podanie przez klienta nieprawdziwych informacji na temat własnej zdolności kredytowej. Przy wypowiedzeniu umowy bank zobowiązany jest do zachowania 30-dniowego minimalnego czasu przeznaczony na realizację.

Możliwe jest też wypowiedzenie umowy kredytu przez kredytobiorcę. Zgodnie z jedną z ustaw prawa bankowego, gdy kredyt jest udzielony na okres dłuższy niż rok, kredytobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny. Wystarczy, że złoży odpowiednie oświadczenie, na którego skutek umowa kredytu rozwiąże się z upływem 30 dni. Osoba, która zaciągnęła kredyt w tym czasie, będzie musiał spłacić całe swoje zadłużenie.

umowa kredytowa

Konsekwencje wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank

Jeżeli kredytobiorca nie jest w stanie oddać pożyczonej kwoty w terminie ustalonej przez bank, wówczas sprawa trafia do działu windykacji, którego pracownicy postarają się przekonać kredytobiorcę do zapłaty. Jeśli jednak windykacja nie przyniesie oczekiwanych skutków, spór może trafić na drogę sądową celem ustanowienia egzekucji komorniczej. Komornik może zająć wszystko, co ma jakąkolwiek wartość finansową.