Faktoring

Faktoring jest idealnym rozwiązaniem na wierzytelności

Faktoring to nic innego jak usługa do zarządzania wierzytelnościami, na które składa się finansowanie faktur, monitorowanie należności i weryfikacja kontrahentów. Istotą tej usługi jest wypłacenie przez firmę faktoringową zaliczki z wystawionej kontrahentowi faktury z długim terminem płatności. Można to nazwać pożyczką dla zadłużonych, ponieważ pozwala ona przedsiębiorcy na szybsze otrzymanie środków finansowych wynikających z zawartej transakcji sprzedaży. Umowa faktoringowa jest w polskim prawie umową nienazwaną. Podstawą do zawierania takich umów są przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych. Zawarcie umowy kredyt dla zadłużonych następuje szybko, bo przesłanki do jej podjęcia są zupełnie inne niż w kredycie bankowym. W tym wypadku ocena zdolności kredytowej ma mniejsze znaczenie, a najważniejsza staje się tzw. faktorowalność transakcji.

6162636465666768696106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296

Szybkie i elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu obrotów

Zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa bez angażowania funduszy prywatnych przedsiębiorcy

Oferta faktoringu

Faktoring jawny

Zachodzi w momencie kiedy przedsiębiorca lub faktor informuje kontrahenta o cesji wierzytelności.

Faktoring pełny

Firma otrzymuje finansowanie, a potencjalne konsekwencje, które mogą wyniknąć z niewypłacalności kontrahenta są minimalizowane.

Faktoring tajny

Dłużnik nie zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringu i dokonuje płatności na konto faktoranta.

Faktoring niepełny

Polega na wykupie przez faktora należności bez ryzyka niewypłacalności. Faktor odpowiada za niewypłacalność.