Afimo

Faktoring

W przypadku gdy Twoja firma posiada jakieś wierzytelności, na które składa się finansowanie faktur, faktoring jest w takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem. Zapraszam do zapoznania się z ofertą i kontaktowania się ze mną!

Faktoring

  • Dla kogo: wszystkie podmioty gospodarcze, również spółki prawa handlowego. Finansowane są także podmioty z krótkim stażem rynkowym, oraz zaległościami wobec ZUS, US, KRD
  • Przeznaczenie: szybsze uzyskanie środków finansowych z faktury
  • Oceny zdolności: NIP odbiorcy
  • Okres kredytowania: do 12 miesięcy
  • Waluta: PLN/EURO
  • Koszt: od 0,8% miesięcznie
  • Czas realizacji: około 2 dni roboczych.
Oferta

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy, a ja niezwłocznie się z Tobą skontaktuję i pomogę w doborze odpowiedniej oferty!

O faktoringu

Faktoring to nic innego jak usługa do zarządzania wierzytelnościami, na które składa się finansowanie faktur, monitorowanie należności i weryfikacja kontrahentów. Istotą tej usługi jest wypłacenie przez firmę faktoringową zaliczki z wystawionej kontrahentowi faktury z długim terminem płatności. Można to nazwać pożyczką dla zadłużonych, ponieważ pozwala ona przedsiębiorcy na szybsze otrzymanie środków finansowych wynikających z zawartej transakcji sprzedaży. Umowa faktoringowa jest w polskim prawie umową nienazwaną. Podstawą do zawierania takich umów są przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych. Zawarcie umowy kredyt dla zadłużonych następuje szybko, bo przesłanki do jej podjęcia są zupełnie inne niż w kredycie bankowym. W tym wypadku ocena zdolności kredytowej ma mniejsze znaczenie, a najważniejsza staje się tzw. faktorowalność transakcji.

szybkie finansowanie

Szybkie i elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu obrotów

zwiększenie obrotów

Zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa bez angażowania funduszy prywatnych przedsiębiorcy

Oferta faktoringowa

Wychodząc naprzeciw różnym potrzebom naszych Klientów, w mojej ofercie dostępna jest usługa faktoringu w wielu wariantach do wyboru, m.in.: jawny lub tajny, pełny, niepełny, a także odwrotny. W Afimo proponuję ten rodzaj finansowania na podstawie uproszczonych formalności i bez wymagania zabezpieczeń.

Faktoring jawny

Zachodzi w momencie kiedy przedsiębiorca lub faktor informuje kontrahenta o cesji wierzytelności. Jest to najpopularniejszy i najtańszy rodzaj faktoringu.

Faktoring tajny

Dłużnik nie zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringu i nadal dokonuje płatności na konto faktoranta. 

Faktoring pełny

Firma otrzymuje finansowanie, a potencjalne konsekwencje, które mogą wyniknąć z niewypłacalności kontrahenta są minimalizowane. 

Faktoring niepełny

Polega na wykupie przez faktora należności bez ryzyka niewypłacalności. W tym wypadku klient odpowiada za niewypłacalność kontrahentów.

Faktoring odwrotny

Polega na wykupie przez faktora wierzytelności od podmiotu gospodarczego z tytułu sprzedaży towarów lub usług.