Kredyty hipoteczne

Zasady kredytu hipotecznego

kredyt hipoteczny zasady

Kredyt hipoteczny to kredyt brany na długi termin spłaty. W Polsce, udzielają go banki oraz SKOK-i, czyli spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Wachlarz kredytów dostępnych w ofercie banków jest dzisiaj niezwykle zróżnicowany, ale czy każdy zainteresowany potrafi umiejętnie dobrać ofertę kredytową do swoich potrzeb? W tej kwestii warto skorzystać z doradcy kredytowego, który dzięki swojej dużej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu pomoże znaleźć odpowiednie finansowanie.

kredyt hipoteczny a kredyt gotówkowy

Kredyt hipoteczny
a gotówkowy

Chcąc skorzystać z kredytu hipotecznego, kredytobiorca zawsze musi wiedzieć o konieczności wniesienia zabezpieczenia w postaci hipoteki. Kredyt hipoteczny jest tzw. kredytem celowym, to znaczy można nim sfinansować wyłącznie ściśle określone inwestycje. Ich lista jest dość obszerna i nie kończy się na zakupie mieszkania lub domu. W praktyce, za pomocą kredytu hipotecznego można sfinansować: zakup mieszkania, domu lub działki budowlanej, rozbudowę domu czy remont domu lub mieszkania. Nie zawsze kredyt hipoteczny jest udzielany na mieszkanie. Jeśli kredytobiorca adaptuje poddasze na cele mieszkalne wówczas lokalu tego typu bank nie traktuje jako zabezpieczenia do momentu uzyskania zaświadczenia o tym, że lokal pełni samodzielną rolę.

Kredyt gotówkowy nazywany jest też kredytem konsumpcyjnym. Wbrew swojej nazwie, nie jest wypłacany w postaci gotówkowej – środki trafiają na rachunek kredytobiorcy w ramach jednorazowego przelewu. Możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel to jedna z największych przewag kredytu gotówkowego nad hipotecznym. Jeśli kredytobiorca chce tylko kupić i ewentualnie wykończyć nieruchomość, nie zapewni mu to większych korzyści.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to możliwość spłaty danego zobowiązania wraz z należnymi odsetkami w uzgodnionym terminie.
Na zdolność kredytową w największym stopniu mają wpływ uzyskiwane dochody. Dla banków istotne są nie tylko ich wysokość i źródło, ale również okres uzyskiwania oraz regularność wpływów na rachunek.

Banki biorą pod uwagę wyłącznie powtarzalne wpływy na rachunek bankowy takie jak:
• wynagrodzenie za pracę,
• emerytura,
• bezterminowa renta,
• dochody z wynajmu,
• dochody uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej.

Oceniając zdolność kredytową, bank zawsze uwzględnia rodzaj umowy. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony sytuacja będzie prosta — kredytodawca przyjmie 100% kwoty uzyskanego dochodu. W przypadku umowy terminowej lub kontraktu menedżerskiego sprawa się komplikuje. Większość banków wymaga, aby kredytobiorca pracujący na kontrakcie wykazywał minimalnie 12 miesięcy stażu pracy na takiej umowie. Od pracującego na umowę na czas określony bank może wymagać promesy zatrudnienia bądź przedłużenia umowy na kolejny rok.