Użyczenie kredytu hipotecznego

Jak zwiększyć możliwość wzięcia kredytu hipotecznego? Jakie są warunki użyczenia nieruchomości?

Jak zwiększyć możliwość wzięcia kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to nic innego jak zobowiązanie zaciągnięte z przeznaczeniem sfinansowania zakupu nieruchomości czy jej remontu. Wyróżnia się wśród innych kredytów tym, że ma zabezpieczenie w postaci nieruchomości, która została zakupiona za pieniądze ze wziętego kredytu.

Co jeśli chcemy wziąć kredyt, ale mieszkanie lub dom są już obciążone hipoteką? Warto rozważyć wówczas rozwiązanie, jakim jest użyczenie hipoteki. Polega to na tym, że osoba trzecia czyli użyczająca daje możliwość nałożenia hipoteki na swoją nieruchomość, tak aby osoba, która odbiera nieruchomość mogła wziąć kredyt lub pożyczkę. Oczywiście odbywa się to za odpowiednią opłatą, i dotyczy raczej niewielkiego okresu czasu, np. 6 miesięcy oraz niewielkich kwot kredytowych. Biorca nie może liczyć na użyczenie hipoteki na wiele lat, gdyż jest to zbyt ryzykowne, poza tym wówczas, nie będzie mógł sprzedać obciążonej nieruchomości. Osoby, które użyczają hipotek na swoje nieruchomości, traktują to, jako inwestycje i dodatkowe źródło zarobku.

Warunki użyczenia nieruchomości

Zgodnie z prawem koszty, jakie powinna ponieść osoba, która mieszka w nieruchomości na podstawie umowy użyczenia to bieżące wydatki, na utrzymanie nieruchomości. Art 703 Kodeksu Cywilnego mówi, iż osoba, która bierze rzecz w utrzymanie, ponosi zwykłe koszty utrzymania. Utrzymanie nieruchomości wiąże się z opłatami za media, ale też drobnymi naprawami. Jeśli użyczający chce zrobić remont, to sam musi wyłożyć na niego pieniądze. Obowiązkiem osoby, która bierze nieruchomość w użyczenie, jest utrzymanie jej w takim stanie, w jakim została przekazana. Jeśli użyczający wymaga zapłacenia innych kosztów, przykładem ubezpieczenie nieruchomości, to nie jest już to umowa użyczenia. Spisanie warunków jest bardzo korzystne dla obu stron. W przypadku niewłaściwego korzystania z nieruchomości użyczający może wypowiedzieć umowę. Istotny jest również okres, na jaki podpisywana jest umowa.