Zaznacz stronę

Kredyty Hipoteczne

Kredyty Firmowe

Leasingi

Kredyty Gotówkowe

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia – komunikacyjne. zdrowotne, majątkowe, podróżne

11 Towarzystw w jednym miejscu dobór najkorzystniejszej oferty

Komunikacyjne OC AC i dla towarzystw Leasingowych

Przeznaczenie: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (czyli polisy OC) jest w Polsce obowiązkowe i każdy posiadacz samochodu musi je wykupić. Nieco inaczej jest w przypadku innych, dobrowolnych ubezpieczeń samochodu: polis AC, ubezpieczeń Assistance czy NNW.
Kwota ubezpieczenia: brak maksymalnej kwoty PLN.
Sposób opłaty ubezpieczenia: przelew do towarzystwa.
Waluta: PLN.
Czas realizacji: 1-2 dni.

Dom-majątkowe

Przeznaczenie:W zależności od preferencji właściciela, ubezpieczenie nieruchomości może obejmować ochroną sam budynek lub budynek wraz z jego wyposażeniem.Jeżeli posesja jest spora i posiada się na jej terenie kilka różnych obiektów, jak np. budynek gospodarczy, garaż wolno stojący, altanka, czy misternie projektowane oczko wodne. Zabezpieczając dom, można również objąć ochroną dodatkową zabudowę, która często nie jest uwzględniana w umowie standardowej.

Ubezpieczenie mieszkania nieco się różni od ubezpieczenia domu, głównie dlatego, że w pierwszym przypadku, pod szczególną ochroną jest jego wyposażenie. Dobrze więc jest dokładnie wycenić wartość posiadanych przedmiotów, tak aby w razie szkód, nie musieć martwić się niewystarczającym odszkodowaniem.

Suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota jaką wypłaci nam towarzystwo jest w przypadku sprzedaży internetowej, ustalana przez kupującego. Należy jednak pamiętać, że jej wysokość również ma wpływ na wysokość składki – im wyższa suma, tym wyższa składka.
Sposób opłacenia ubezpieczenia: przelew na konto ubezpieczyciela.
Czas realizacji: 1-2 dni.

Maszyny i Urządzenia

Przeznaczenie: wystawianie polis dla towarzystw leasingowych dla nietypowych maszyn i urządzeń.Możliwość ubezpieczenia maszyn i urządzeń przenośnych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może chronić przed finansowymi konsekwencjami szkody wyrządzonej osobom trzecim-równierz jeżeli jesteś najemcą lokalu.

Ubezpieczenie swoich narzędzi pracy np.sprzęt elektroniczny – zapewniamy odpowiedzialność za szkody w elektronicznym sprzęcie przenośnym używanym przez Ciebie lub Twoich pracowników do prac służbowych poza biurem w całej Polsce ( ubezpieczenie obejmuje: niewłaściwego użytkowania, upadku, upuszczenia,wandalizmu,kradzieży z włamaniem, pożaru czy włamania).
Czas realizacji: 1-2 dni.

Podróże

Przeznaczenie:Jednym z najczęściej wybieranych elementów polisy turystycznej jest ubezpieczenie kosztów leczenia (KL). Produkt ten skierowany jest przede wszystkim dla osób spędzających urlop za granicą. Zapewnia zwrot kosztów leczenia do wysokości sumy zawartej w polisie.W polisie podróżnej możesz uwzględnić także NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zapewni ono pomoc finansową jeśli jedna z osób ubezpieczonych dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Rozważ rozszerzenie polisy turystycznej o ubezpieczenie sprzętu sportowego lub bagażu. Jeśli dojdzie do kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu objętego ochroną, firma ubezpieczeniowa wypłaci należne odszkodowanie.

Kupując ubezpieczenie podróżne, możesz rozszerzyć je także o choroby przewlekłe. Jeżeli podczas wyjazdu zamierzasz uprawiać sporty wyczynowe, bądź zawodowo uprawiasz sport, również zaznacz odpowiednią opcję w ubezpieczeniu i tym samym rozszerz zakres Twojej polisy.

Możesz także wykupić ubezpieczenie na wypadek opóźnienia lotu, ubezpieczyć koszty rezygnacji z imprezy turystycznej lub rezygnacji z biletu podróżnego.
Czas realizacji: 1-2 dni.

Zycie

Przeznaczenie:

  • Dopasowana Ochrona Życia to dodatkowe ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia oraz malejącą wysokością składki, w celu zapewnienia środków na spłatę kredytu hipotecznego.
  • Ochrona Życia to dodatkowe ubezpieczenie na życie, dzięki któremu jest możliwe zwiększenie łącznej sumy ubezpieczenia na życie.
  • Podwojona Ochrona to wsparcie finansowe dla najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego wskutek NW oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci wskutek NW komunikacyjnego.
  • Diagnoza Nowotworu to umowa z wypłatą świadczenia zaraz po uzyskaniu diagnozy zarówno w przypadku nowotworu złośliwego, jak i nowotworów przedinwazyjnych. Dodatkowo konsultacja diagnozy i przyjętej metody leczenia w ramach Drugiej Opinii Medycznej, wydawanej przez lekarzy z renomowanych ośrodków współpracujących z WorldCare w USA.
  • Ochrona bez Barier umożliwia wypłatę świadczenia w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnego życia wskutek choroby lub wypadku.
  • Konsultacja Medyczna to możliwość konsultacji u lekarzy specjalistów z ośrodków współpracujących z WorldCare w USA, w przypadku wystąpienia groźnych chorób.
  • Bezpieczne Dziecko Premium to kompleksowa ochrona dziecka, obejmująca następstwa NW oraz choroby, a także podwojone świadczenie w razie trwałego inwalidztwa, złamania lub oparzenia w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. Dodatkowo kompleksowa pomoc dla dziecka w ramach Powypadkowego Pakietu Medycznego oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, w tym konsultacje medyczne, badania, rehabilitacja, pomoc w nauce.
  • Ochrona na Wszelki Wypadek to wypłata świadczenia już od 1% inwalidztwa w zależności od stwierdzonego trwałego uszkodzenia ciała oraz dodatkowo przez 10 lat miesięczne świadczenie w przypadku min. 50% trwałego inwalidztwa wskutek NW. Dodatkowo wsparcie finansowe do kwoty 5000 zł w ramach Pakietu Rehabilitacyjnego Assistance, w tym organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji, sprzętu rehabilitacyjnego.

Czas realizacji: 1-2 dni.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail:

Maciej Pawlak
ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9
40-019 Katowice

tel.: 784 007 824

maciej.pawlak@afimo.pl

wyrażam zgodę

6 + 12 =