Zaznacz stronę

Kto może otrzymać kredyt?

O kredyt hipoteczny może starać się każda osoba, która ukończyła 18 lat i osiąga dochody. Kredyt hipoteczny można uzyskać indywidualnie lub wspólnie: z małżonkiem, członkiem rodziny lub partnerem. W przypadku wniosków wspólnych, dochód powinien osiągać minimum jeden wnioskodawca.

Osiągasz dochód na podstawie umowy o pracę?

W momencie składania zapytania o kredyt hipoteczny, konieczne jest zatrudnienie od minimum 3 miesięcy. Umowa o pracę powinna jednocześnie obowiązywać przynajmniej przez kolejne 6 miesięcy.

Prowadzisz działalność gospodarczą?

Pamiętaj, że działalność gospodarcza powinna być prowadzona nieprzerwanie przez minimum 24 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt.

Osiągasz dochody z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, lub kontraktu menedżerskiego?

Umowy zlecenia/o dzieło i kontrakty menadżerskie (zawarte z tym samym pracodawcą), powinny obowiązywać przynajmniej od 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Dopuszczamy również inne formy zatrudnienia.

2. Co należy sprawdzić w Księdze wieczystej

Dział pierwszy księgi wieczystej

tutaj potwierdzisz powierzchnię i przeznaczenie nieruchomości, który deklaruje sprzedający

Dział drugi księgi wieczystej

w tym miejscu zweryfikujesz właścicieli nieruchomości.Potwierdzisz ilu ich jest oraz
czy zbywca jest jedynym właścicielem. W przypadku niezgodności masz prawo wymagać
od zbywcy dodatkowych dokumentów.

Dział trzeci księgi wieczystej

w tym miejscu sprawdzisz czy nieruchomość jest obciążona roszczeniami, służebnością gruntową,
osobistą lub zajęciem komorniczym

Dział czwarty księgi wieczystej

Tutaj dowiesz się czy na nieruchomości została ustawiona hipoteka na rzecz innego banku.

3. Co powinieneś wiedzieć o ryzykach dla kredytów hipotecznych?

Kredyt hipoteczny to wieloletnie zobowiązanie, dla którego następują zmiany oprocentowania i wysokości rat (mogą maleć, ale także rosnąć). W czasie może zmienić się także wartość nieruchomości: nabytej i zabezpieczającej spłatę kredytu. Są to bardzo ważne kwestie, które musisz wziąć pod uwagę, zanim zdecydujesz się na zaciągniecie takiego zobowiązania.