Zaznacz stronę

Co powinieneś zrobić, jeżeli planujesz budowę domu?

1.Zweryfikuj stan prawny działki

zweryfikuj czy działka na której realizowana będzie budowa ma uregulowany stan prawny i posiada charakter budowlany-mieszkaniowy. Istotne również aby powierzchnia działki nie przekraczała 2999m2.

2.Uzyskaj pozwolenie na budowę

Niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę będzie :

-dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością ( akt nabycia nieruchomości) na cele budowlane

-dokumentacja projektowa budynku

3.Zgłoś budowę.

Po otrzymaniu pozwolenia budowy zgłoś się do starostwa powiatowego o zarejestrowanie dziennika budowy.Złoż również zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęciu prac budowlanych.Za rozpoczęcie prac budowlanych uznaje się wytyczenie budynku na gruncie przez uprawnionego geodetę.

4.Sporządzenie kosztorysu budowy.

Jeśli będziesz miał problem z przygotowanie takiego dokumentu zrobią go za Ciebie. Za tę usługę nie pobieram żadnej opłaty. Pamiętaj, że Twój kredyt będzie wypłacany w transzach zgodnie z przyjętym kosztorysem, z zakończenie budowy nie powinno przekraczać 24-36 mc od pierwszej wypłaconej transzy.

5.Uzyskaj pozwolenie na użytkowanie nieruchomości

Pamiętaj aby poinformować bank o zakończeniu budowy. W banku będzie potrzebne:

-pozwolenie na użytkowanie lub oświadczenie o braku sprzeciwu na użytkowanie.

Bank zleci oględziny nieruchomości mające na celu potwierdzenie czy budowa została zrealizowana zgodnie z umową kredytową.