Niskie stopy procentowe

Co wpływa na stopy procentowe? Jaki związek z nimi miała pandemia Covid-19?

stopy procentowe

Stopa procentowa to cena, którą trzeba zapłacić, ubiegając się o kredyt hipoteczny. Koszt ten zazwyczaj wyrażany jest w procentach i podawany w rozliczeniu rocznym. Każda zmiana stopy procentowej wpływa na ogólną gospodarkę, ale także na każdego potencjalnego kredytobiorcę indywidualnie. Obniżenie stopy procentowej oznacza zminimalizowanie wszelkich kosztów związanych z zaciągnięciem kredytu.

Niższa stopa kredytowa, czyli większa zdolność by wziąć pożyczkę

Dzięki niskim stopom procentowym kredytobiorca może znacznie łatwiej uzyskać zgodę na zaciągnięcie kredytu hipotecznego.  Podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu w banku, należy więc zwrócić szczególną uwagę, czy jest to kredyt ze zmienną stopą procentową, czy też ze stałą. Zmienna stopa procentowa wpływa znacząco na przebieg spłaty kredytu, ponieważ wielkość raty zależy od aktualnego oprocentowania. Oprócz tego trzeba prześledzić szczegóły oferty takie jak wysokość oprocentowania, prowizji i marży, które składają się na rzeczywistą stopę procentową i pozwalają oszacować pełny koszt kredytu. Aktualnie mamy do czynienia z najniższą stopą od lat co bardzo cieszy tych, którzy zaciągnęli swoje kredyty w oprocentowaniu zmiennym. Kredytobiorcy mający zobowiązania w walucie obcej również są zadowoleni, kiedy wskaźnik oprocentowania maleje, bo oznacza to mniejsze koszty kredytu.

Czy bank mimo zmiennej stopy procentowej może nie obniżyć wysokości raty kredytu?

W Polsce większość kredytów udzielana jest na podstawie oprocentowania zmiennego. Banki nawet nie oferują kredytów hipotecznych ze stałą stopą kredytową. Jednak nieliczne  banki przygotowały się na niskie oprocentowanie i zastosowały w umowach kredytowych zapisy o minimalnym oprocentowaniu kredytu. Kredytobiorca musi zatem dokładnie przeczytać umowę, którą podpisuję i zobaczyć czy nie ma tam mowy o takim zapisie. Postępując w taki sposób, banki istotnie naruszają dobre obyczaje, które są wyznaczane przez zasady dobrych praktyk, takie jak choćby Kodeks etyki bankowej, który odnosi się do wszelkich zasad postępowania banków oraz osób tam zatrudnionych.