Leasing jako forma optymalizacji kosztów

Jak działa optymalizacja podatkowa? Czy można w tym celu wykorzystać leasing samochodowy?

Optymalizacja kosztów w firmie

Prawidłowo przeprowadzona optymalizacja kosztów w firmie powinna zawierać wielopłaszczyznową i szczegółową analizę przedsiębiorstwa oraz poszczególnych jego struktur. Osoba, która będzie się tym zajmować powinna posiadać dużą wiedzę z dziedzin takich jak finanse oraz ekonomia. Konieczny jest kompleksowy audyt w firmie, który pomoże dokonać odpowiedniej optymalizacji. Jedną z form optymalizacji kosztów w firmie jest leasing samochodowy

Jak leasing samochodowy ma się do optymalizacji kosztów?

Leasing pozwala osiągnąć korzyść w przypadku podatku VAT. W tym kontekście lepiej wybrać leasing operacyjny. Wynika to z faktu, że w leasingu finansowym cały podatek VAT trzeba zapłacić na początku obowiązywania umowy – jego wysokość nalicza się od wartości początkowej przedmiotu leasingu oraz od sumy wszystkich odsetek doliczanych do rat. VAT płacony jest zatem w tym wariancie na samym początku jednorazowo i podlega odliczeniu. Znaczne środki pozostają zatem zamrożone. Ta niedogodność zostaje wyeliminowana w leasingu operacyjnym. Tam nie trzeba ponosić jednorazowo dużego wydatku na VAT, ponieważ jest on doliczany co miesiąc do każdej raty. W rezultacie przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu aż 60% ceny przedmiotu leasingu, co pozwoli obniżyć zarówno należny VAT, jak i podatek dochodowy.

Prywatne auto a podatek VAT ​

Przedsiębiorca może również skorzystać z rozliczenia eksploatacji samochodu prywatnego, jeżeli korzysta z niego w celach firmowych. Może do tego posłużyć się nawet samochodem zakupionym przed założeniem firmy. Koszty te, dokumentuje się dzięki fakturom za zakup benzyny czy inne koszty eksploatacyjne o ile powiązane są one z działalnością gospodarczą. Ta opcja wymaga również prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu potocznie nazywanego kilometrówką. Zapisuje w niej trasy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i na ich podstawie wylicza się powstały na koniec miesiąca koszt. Posługując się samochodem prywatnym do celów firmowych, przedsiębiorca filmowy może również odpisać kwotę netto od zakupu np. opon zimowych i podobnych kosztów.