Afimo

Kredyty inwestycyjne

Kredyty inwestycyjne są efektywnym źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych firmy. Korzystając z takiego kredytu możesz zrealizować dowolny cel związany z Twoją działalnością bez nadszarpywania bieżącego budżetu. Zapraszam do zapoznania się z ofertą i kontaktowania się ze mną!

Kredyt inwestycyjny

dla firm na zakup nieruchomości
 • Dla kogo: osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki z o.o., jawne, cywilne. Minimalny okres prowadzenia działalności 12 miesięcy
 • Przeznaczenie: finansowanie zakupu nieruchomości komercyjnej lub mieszkalnej bez wkładu własnego, refinansowanie nakładów inwestycyjnych, remont, modernizacja, rozbudowa, konsolidacja innych zobowiązań kredytowych, dowolny cel w przypadku pożyczki
 • Oceny zdolności: dochody
 • Zabezpieczenie: ustanowienie hipoteki na nieruchomości, cesja z polisy ubezpieczeniowej
 • Okres kredytowania: do 20 lat
 • Spłata: równe miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe
 • BIK: akceptowalna duża liczba zapytań w BIK lub brak historii kredytowej, brak opóźnień powyżej 30 dni
 • Oprocentowanie: od 2,50%
 • Prowizja banku: od 2% do 5%
 • Ubezpieczenie: brak/ustalane indywidualnie i uzależnione od poziomu ryzyka
 • Czas realizacji: 7-10 dni roboczych

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy, a ja niezwłocznie się z Tobą skontaktuję i pomogę w doborze odpowiedniej oferty!

O kredycie inwestycyjnym

Kredyty inwestycyjne to rodzaj kredytu bankowego przeznaczony na finansowanie realizowanych przez klienta przedsięwzięć. Celem tych inwestycji może być: odtworzenie, modernizacja czy też powiększenie majątku trwałego. Może być też wykorzystany na kupno udziałów w przedsiębiorstwach lub zakup długoterminowych papierów wartościowych. Często jest on szansą na rozwój firmy. Jeżeli masz zaplanowane jakieś inwestycje w swojej firmie, oferta kredytu inwestycyjnego jest właśnie Tobie dedykowana. Charakter takiego finansowania jest zależna od rodzaju biznesu i jaka jest jego kondycja.

pożyczona gotówka

Możliwość zdobycia dodatkowej gotówki

rozwój

Lepszy rozwój działalności

Zasady kredytu inwestycyjnego

Kredyty inwestycyjne mogą zostać spożytkowane jedynie na działania w obrębie przedsiębiorstwa kredytobiorcy. Dzięki temu finansowaniu firmy mogą zaopatrzyć się w: maszyny i urządzenia wykorzystywane do produkcji materiału, nieruchomości, które będą należeć do firmy, środki transportu, czy sprzęt komputerowy oraz inne rzeczy potrzebne do świadczenia usług lub produkcji towaru.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które funkcjonują na rynku przynajmniej od 12 miesięcy. Jednak coraz więcej banków wprowadza ofertę dla nowych firm, a także dla osób fizycznych.

Otrzymanie kredytu nie jest trudne. Przed wyborem oferty warto się jednak skonsultować z doradcą lub ekspertem finansowym. Po wyborze odpowiedniej oferty należy przygotować dokumenty:

 • biznesplan, który ma za zadanie przekonać bank iż udzielenie kredytu inwestycyjnego będzie zasadne.
 • dokumenty rejestrowe w zależności od wybranej formy prawnej – odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub umowa spółki,
 • zbiór dokumentów w zależności od formy opodatkowania – deklaracja PIT-36, zeznanie o wysokości uzyskanych przychodów, bilans zysków i strat,
 • dokumenty dodatkowe – wyciąg z rachunku bankowego lub dokumenty formalno – prawne przedsiębiorstwa.

Koszt kredytu inwestycyjnego może być zróżnicowana – w zależności od wybranej oferty. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie, jednak nie jest ona większa niż 5%. Do kosztów należy doliczyć jeszcze: marzę, która została ustalona przez firmę kredytową, opłatę przygotowawczą oraz prowizję za wcześniejszą spłatę.