Kredyt hipoteczny z rodzicami

Czy zaciąganie kredytu hipotecznego z rodzicami to dobry pomysł? Czy to się opłaca?

Kredyt hipoteczny z rodzicami – czy to możliwe?

Kredyt hipoteczny to umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy bankiem a klientem. Zwykle zawiera się umowę na zakup mieszkania, domu lub budynku. Bank obiecuje zapewnić kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy przez określony czas, a kredytobiorca – zwróci tę kwotę wraz z zapłaconymi odsetkami.

Młodym ludziom, którzy nie posiadają długiej, dobrej historii kredytowej, nie jest łatwo zaciągnąć tak wysoki kredyt. Sprawę mogą utrudnić również niskie płace i umowy o pracę na czas określony. Banki stawiają wiele wymagań, które są trudne do spełnienia w czasach największej potrzeby niezależności. Niestety zabezpieczenie w postaci wpisu do hipoteki finansowej jest często niewystarczające. Dobrym sposobem na zwiększenie zdolności kredytowej jest udzielenie kredytu hipotecznego z rodzicami. Współkredytobiorcą może więc być każdy, niekoniecznie osoba spokrewniona z osobą zobowiązaną. Tak więc młoda para, jeszcze przed ślubem, mogłaby wspólnie starać się o kredyt hipoteczny, a ich dochody byłyby wówczas brane pod uwagę przy obliczaniu zdolności kredytowej całego wniosku. Nawet wtedy zdolność kredytowa może być nadal zbyt niska. Dlatego w takiej sytuacji niektórzy kredytobiorcy, zwłaszcza młodzi małżonkowie, włączają do wniosku o pożyczkę swoich rodziców. Trzeba pamiętać jednak, że nie zawsze bank umożliwi dołączenie do umowy kredytowej rodziców. Przede wszystkim nie można dopisać tylko jednego z rodziców, jeśli panuje pomiędzy nimi wspólność majątkowa małżeńska. Wówczas oboje muszą być wpisani do wniosku.

Zobowiązania współkredytobiorcy

Każdy współkredytobiorca, który podpisze z bankiem umowę kredytową, będzie odpowiadał solidarnie wobec głównego kredytobiorcy za całość zadłużenia. Obowiązek ten zaczyna się wraz z podpisaniem umowy, a kończy wraz z ostateczną spłatą zadłużenia. Bank może żądać spłaty kapitału i odsetek od każdego kredytobiorcy objętego roszczeniem, niezależnie od głównego kredytobiorcy. Jeśli przestanie spłacać pożyczki, które są wymagalne w terminie określonym w harmonogramie spłat, bank podejmie takie same działania windykacyjne wobec niego i wszystkich innych pożyczkobiorców. Należy zauważyć, że hipoteka u rodziców nie oznacza, że jako współkredytobiorcy stają się również współwłaścicielami nieruchomości.