Kredyt hipoteczny a koronawirus

Jak wygląda proces ubiegania się o kredyt w czasach pandemii?

Proces kredytowy w trakcie pandemii

Kredyt hipoteczny a koronawirus – jak wygląda branża kredytów hipotecznych w czasie pandemii? Zanim kredytobiorca złoży wniosek o kredyt hipoteczny, musi zdać sobie sprawę z tego, że aktualna sytuacja wymaga także nadzwyczajnego działania banków w przypadku weryfikacji klientów. Wnioskując o kredyt hipoteczny, nie tylko trzeba wykazać się doskonałą sytuacją pod względem historii kredytowej, ale ważne będzie także dokładne przedstawienie tego, jak wygląda sytuacja zawodowa osoby ubiegającej się o pożyczkę. Bank będzie chciał mieć pewność, że mimo trwającej epidemii klient ma stałe zatrudnienie, najlepiej na podstawie umowy o pracę. Istotnym warunkiem będzie także przedstawienie wkładu własnego. Do tej pory możliwe było zaciągnięcie kredytu, który pokryje nawet 90% wartości nieruchomości, korzystając z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. W tej sytuacji banki bardzo przestrzegają tego, by kredytobiorca okazał oszczędności, które pozwolą na pokrycie minimum 20% kosztów kupna mieszkania, czy domu.

Ubieganie się o kredyt w czasie pandemii

Koronawirus spowodował, że formalności, jakie dotychczas trzeba było dopełnić osobiście, zostały ograniczone do absolutnego minimum. Na rozpatrzenie wniosku złożonego w czasie pandemii trzeba poczekać. Standardowo czas na wydanie decyzji kredytowej wynosi 2–6 tygodni. Jednak obecnie finalizowanie kredytu hipotecznego następuje w ciągu 3–4 miesięcy od chwili złożenia pierwszego wniosku kredytowego. Pomimo wielu zmian wprowadzanych przez polskie banki w związku z koniecznością przystosowania się do zdalnej obsługi klientów nie można jeszcze w 100% przez sieć ubiegać się o kredyt hipoteczny

Wakacje kredytowe

Zgodnie z zaleceniami rządu banki wprowadziły na czas pandemii koronawirusa możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Ma to pomóc w codziennym funkcjonowaniu kredytobiorcom, którzy zmniejszyli lub wręcz utracili swoje dochody. Okres trwania wakacji to maksymalnie trzy miesiące. Zawieszana jest tylko część kapitałowa raty. Część odsetkową klient musi spłacić. Wniosek o prolongatę terminu spłaty możesz złożyć zdalnie przez bankowość elektroniczną lub infolinię.