Zaznacz stronę

Jednym z najczęstszych problemów, na jakie napotykają przedsiębiorstwa podczas prowadzenia działalności jest brak kapitału na rozwój biznesu. W Polsce, tak jak w większości innych krajów europejskich –  a w odróżnieniu do Stanów Zjednoczonych – to banki są najczęstszym źródłem finansowania firm.

Przeglądając ofertę kredytów dla firm można wyróżnić trzy najczęściej spotykane kategorie kredytów.

Przyjmując za kryterium fazę rozwoju firmy – w pierwszej kolejności należałoby wymienić kredyty dla nowych firm – zaciągane przez przedsiębiorców będących w początkowej fazie rozwoju swojej działalności.

Jeśli przedsiębiorstwo posiada już ugruntowaną pozycję na rynku, kolejnym rodzajem kredytu, który może pomóc w prowadzeniu działalności jest kredyt obrotowy (często nazywany kupieckim). Taki kredyt finansuje bieżącą działalność firmy, pomaga w terminowym regulowaniu zobowiązań finansowych – np. poprzez łatwiejsze rozliczanie się z kontrahentami.

Ostatnim rodzajem kredytu, który należy wymienić jest kredyt inwestycyjny. Ten rodzaj kredytu służy do sfinansowania inwestycji, rozwoju przedsiębiorstw i co za tym idzie – powiększenia skali działalności.

Kredyty inwestycyjne dla nowych firm co do zasady posiadają wyższe oprocentowanie, w porównaniu do innych kredytów dla przedsiębiorstw. Jest to efekt większego ryzyka kredytowego. Firma, której udzielany jest kredyt, nie posiada jeszcze odpowiednie pozycji na rynku i istniej duże prawdopodobieństwo niepowodzenia przedsięwzięcia. Kredyty dla nowych firm mają także bardziej restrykcyjne warunki kredytowania. Z tego powodu, nowa firma starająca się o kredyt musi liczyć się z odmową. W takiej sytuacji warto sprawdzić ofertę banków, które specjalizuje się w udzielaniu kredytów firmom z krótkim stażem działalności.