Kredyty dla firm

Kredyt dla firmy

kredyt dla firmy

Kredyt dla firm

Jednym z najczęstszych problemów, na jakie napotykają przedsiębiorstwa podczas prowadzenia działalności, jest brak kapitału na rozwój biznesu. W Polsce, tak jak w większości innych krajów europejskich – a w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych – to banki są najczęstszym źródłem finansowania firm. Przeglądając ofertę kredytów firmowych, można wyróżnić trzy najczęściej spotykane kategorie kredytów. Przyjmując za kryterium fazę rozwoju firmy – w pierwszej kolejności należałoby wymienić kredyt dla firm – zaciągany przez przedsiębiorców będących w początkowej fazie rozwoju swojej działalności.

Istnieje wiele warunków, dla których prowadzona jest działalność gospodarcza – może to być na przykład ciągły rozwój czy innowacyjność przedsiębiorstwa. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności firma korzysta z samofinansowania bądź też z finansowania zewnętrznego.

kredyt inwestycyjny

Jak znaleźć dobry kredyt dla firm?

Przedsiębiorca może samodzielnie szukać wśród wielu ofert bankowych kredytu, który najbardziej spełnia jego oczekiwania lub skorzystać z profesjonalnego doradztwa. W tym momencie rynek oferuje tyle kredytów, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Można wybierać pomiędzy kredytem:

kredyt dla firm może ubiegać się osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność, spółdzielnie, spółki z.o.o. Część banków posiada oferty spersonalizowane dla konkretnego rodzaju przedsiębiorstwa.

Jakie wymagania należy spełnić?

Warunki uzyskania kredytu dla firm są oczywiście zależne od konkretnej oferty w danym banku. Należy zapoznać się z wymaganiami, jakie stawia instytucja finansowa przed przyszłymi kredytobiorcami i dopasować ofertę do własnych możliwości. Na pozytywną opinię banków wpływa wiele czynników, do najczęstszych należą:

  • działalność powinna być na rynku nie krócej niż 12 miesięcy.
  • wymagana pozytywna historia w BIK, KRD oraz BIG.
  • posiadanie rachunku bankowego w banku, w którym firma stara się o kredyt.
  • brak rozpoczętych licytacji dotyczących kredytobiorcy.
  • posiadanie zabezpieczeń rzeczowych i poręczycieli.
  • uregulowane płatności ZUS i na rzecz Urzędu Skarbowego.

Na początku firma powinna dostarczyć wszystkie wymagane przez bank dokumenty takie jak zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o nadaniu nr NIP i REGON, zaświadczenia z ZUS i US. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez instytucję finansową naszego wniosku i dostarczonych dokumentów podpisujemy cały komplet druków takich jak: umowa kredytowa, harmonogram spłat, regulamin, warunki ubezpieczenia, dyspozycje wypłaty środków i inne wymagane przez bank.