Zaznacz stronę

Jak wybrać najlepszy kredyt?

Najważniejszym czynnikiem determinujących wybór kredytu jest wysokość całkowitych kosztów kredytowania. Na koszty składają się m.in. prowizja banku i oprocentowanie nominalne. Prowizja jest naliczana jednorazowo, przy przyznawania kredytu. Prowizje banków w Polsce wahają się w zależności od oferty i rodzaju kredytu – od 0% do nawet 15%.

Jeśli chodzi oprocentowanie kredytów to składa się na nie stawka WIBOR (najczęściej 1M, 3M, 6M) oraz marża banku. WIBOR jest rynkową stopą procentową, czyli oprocentowaniem po jakim banki pożyczają sobie nawzajem kapitał. Z kolei na koszt kapitału w gospodarce decydujący wpływ mają stopy procentoweustalane przez RPP.

Marża banku zależy od polityki danego banku i jest ustalana indywidualnie. Zależy m.in. od takich czynników jak: zdolność kredytowa, rodzaj zabezpieczenia, warunki kredytowania, sprawozdanie finansowe firmy czy prognozy wyników finansowych.

Powyższe parametry kredytu są kluczowe dla wysokości kosztów kredytowania. Należy jednak pamiętać, że nie tylko prowizja i marża warunkują to ile rzeczywiście zapłacimy za kredyt. Banki udzielając kredytów wymagają także wykupienia ubezpieczenie – lub np. naliczają opłatę przygotowawczą. Na koszty kredytowe wpływ ma również rodzaj zabezpieczenia i cel kredytowania. Wysoka wartość zabezpieczenia może obniżyć koszty kredytowania. Ryzykowny cel kredytowania w przypadku kredytu inwestycyjnego dla nowej firmy może sprawić, że kredyt będzie droższy.

Jeden z lepszych sposób na sprawdzenie całkowitych kosztów kredytu jest porównanie RRSO – czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Wskaźnik ten uwzględnia wszystkie koszty związane z zaciągnięciem kredytu (m.in. prowizja, marża, inne koszty okołokredytowe).

Oprócz kosztów kredytu, należy także sprawdzić:

  • okres kredytowania,
  • maksymalną kwotę kredytu,
  • szybkość decyzji kredytowej,
  • możliwość karencji,
  • dodatkowe wymagania banku.