ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe dla firm i klientów indywidualnych. Zapraszam do zapoznania się z ofertą! Zapewnij sobie bezpieczną przyszłość!

Zakres ubezpieczenia majątkowego

Ubezpieczenia majątkowe to rodzaj ubezpieczeń dotyczących mienia lub odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotem ubezpieczenia może być osoba fizyczna oraz prawna. Celem ubezpieczenia majątkowego jest ochrona finansów klienta. Do tego typu ubezpieczenia może też należeć ubezpieczenie komunikacyjne. Firmy ubezpieczeniowe oferuje różne rozwiązania w obrębie takiego finansowania. Natomiast jedynym kosztem klienta jest składka ubezpieczeniowa. Ubezpieczenie majątkowe daje poczucie bezpieczeństwa i pozwalają na spokojne życie. Takie ubezpieczenie obejmuje utratę lub zniszczenie mienia ubezpieczonego, a także szkodę wyrządzoną osobom trzecim przez ubezpieczającego.

Ubezpieczenia majątkowe można podzielić na takie, które przeznaczone są dla klientów indywidualnych oraz te dla firm. Istnieje też kolejna grupa ubezpieczeń. Oferty ubezpieczeń domów obejmują szkody takie jak:

  • uszkodzenia budynków
  • zniszczenie mienia domowego
  • ubezpieczenie OC na życie

Rolą polisy majątkowej jest zrekompensowanie klientowi strat poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku czy kataklizmu. Należy pamiętać, że według prawa nigdy nie możemy na niej zyskać więcej, niż straciliśmy. Jeżeli doszło do kradzieży z włamaniem wówczas przed otrzymaniem odszkodowania, ubezpieczający musi udowodnić, iż do włamania doszło przy użyciu siły, czyli z widocznymi śladami włamania. W pewnych sytuacjach klient nie otrzyma odszkodowania. Staje się tak, kiedy szkoda została wyrządzona umyślnie.