hipoteka na dowolny cel

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt hipoteczny na dowolny cel?

Pożyczka hipoteczna na dowolny cel

Głównym zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest hipoteka na nieruchomości, do której pożyczkobiorca ma prawo własności. W przeciwieństwie do kredytu hipotecznego środki finansowe uzyskane poprzez zaciągnięcie pożyczki hipotecznej mogą być przeznaczone na dowolny cel. Zazwyczaj pożyczki takie mają niższe oprocentowanie niż kredyty konsumpcyjne z uwagi na zabezpieczenie w postaci ustanowionej na rzecz banku hipoteki na nieruchomości. Pożyczka hipoteczna na dowolny cel jest zwykle jednym z najtańszych sposobów na zdobycie dodatkowego źródła finansowania.

Warunki otrzymania pożyczki hipotecznej

Pożyczka hipoteczna jest skierowana do osób fizycznych, które spełniają stawiane przez bank wymagania. Jeśli chcesz skorzystać z takiego rodzaju finansowania, musisz spełnić pewne warunki:

  • własnościowe,
  • dochodowe,
  • wiekowe.

Osoba ubiegająca się o pożyczkę powinna zacząć  od złożenia wniosku o przyznanie pożyczki, do którego dołączy wymagane dokumenty. Lista wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od banku, jednak podstawowymi dokumentami są:

  • dokument tożsamości,
  • zaświadczenie potwierdzające regularne wpływy na konto bankowe,
  • akt własności, 
  • odpis z księgi wieczystej,
  • zaświadczenie o braku zadłużenia

Na podstawie powyższych dokumentów bank ocenia wysokość dochodów i sytuację materialną kredytobiorcy. Na tej podstawie jest w stanie zaproponować dostępną kwotę pożyczki. Ponadto osoba ubiegająca się o pożyczkę hipoteczną nie ma obowiązku posiadania wkładu własnego w wysokości 10% pożyczanej kwoty.

koszty pożyczki hipotecznej

Koszty pożyczki hipotecznej

Najważniejszym kosztem pożyczki hipotecznej jest oprocentowanie. Na rynku  trudno znaleźć ofertę o stałym oprocentowaniu, dlatego jego wysokość na przestrzeni lat może się zmieniać. Kolejnym równie ważnym kosztem jest prowizja za udzielenie pożyczki. Jest to wynagrodzenie dla banku za m.in. dopełnienie czynności związanych z rozpatrzeniem wniosku, przeprowadzenie analizy zdolności kredytowej. Każdy bank indywidualnie ustala wysokość prowizji, wysokość zazwyczaj oscyluje wokół 5 procent. Ponadto trzeba liczyć się z dodatkową prowizją w przypadku wydłużenia okresu kredytowania czy wcześniejszej spłaty zobowiązania.