dostępność kredytu gotówkowego

Jak pandemia zmieniła rynek kredytów? Jak wygląda w czasach pandemii koronawirusa?

Dostępność kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy – kredyt w całości wypłacany w gotówce. W podziale kredytów według formy płatności wyróżnia się kredyt gotówkowy i bezgotówkowy. Innymi cechami kredytu gotówkowego jest stosunkowo niedługi okres kredytowania (przeważnie 6 lat, niekiedy oferowany jest również kredyt gotówkowy na 10 lat) oraz dość wysokie oprocentowanie.

Kredyt gotówkowy, a obecna sytuacja epidemiologiczna

W dobie pandemii dostępność kredytów gotówkowych uległa dość znacznej modyfikacji. Wiosną wielu kredytobiorców, a zwłaszcza przedsiębiorców, spotkało się z niemiłym zaskoczeniem, kiedy ich wnioski o kredyt gotówkowy otrzymały decyzję odmowną. Od połowy marca banki musiały wprowadzić ograniczenia finansowania dla wybranych branż i rodzajów umów. Szereg branż m.in. turystyczna, hotelarska czy gastronomiczna przez wzgląd na ogólnopolską kwarantannę na pewien czas zostały wykluczone z finansowania albo analiza kredytowa ich wniosku była znacząco wydłużona i podlegała szczegółowej weryfikacji. Podobnie rzecz miała się z umowami cywilnoprawnymi oraz dochodami zagranicznym. Klienci, którzy uzyskiwali dochody z tych źródeł, często otrzymywali odmowę. Okres pandemii to także duża zmiana w zakresie stóp procentowych – znacząca ich obniżka. Wysokość obniżki stóp procentowych wprost przełożyło się na wysokość miesięcznej raty płaconej przez kredytobiorcę.

kredyt w gotówce

Zalety kredytów gotówkowych w dobie pandemii

Niekwestionowanym plusem dla kredytobiorców podczas izolacji jest możliwość wzięcia kredytu gotówkowego, nie wychodząc z domu. Jeszcze przed pandemią banki zasłaniały się brakiem technicznych możliwości czy koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa klientom i w większości nie oferowały szybkiego kredytu gotówkowego online. Jednak chęć spełnienia potrzeb klientów w tym trudnym czasie sprawiła, że banki coraz częściej zaczęły korzystać z tej możliwości. Kolejnymi zaletami kredytów gotówkowych zaciąganych przez internet są pełen dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej, szybka weryfikacja tożsamości oraz możliwość swobodnego zapoznania się z umową kredytu bez presji czasowej, która ciążyłaby na kliencie w momencie obecności w oddziale.