praktyczne porady kredyt hipoteczny​

Jak się starać o kredyt hipoteczny? Czym jest zdolność kredytowa?

Praktyczne porady; kredyt hipoteczny

Uzyskanie kredytu hipotecznego krok po kroku:

  1. Krok pierwszy: ocena zdolności kredytowej. Zanim kredytobiorca zacznie poważnie myśleć o zaciągnięciu kredytu powinien sprawdzić swoją zdolność kredytową. Jest to podstawa udzielenia pożyczki. W jej skład wchodzą:
  • kwota kredytu i okres jego spłaty – im dłuższy czas spłaty tym mniejsza i wyższa zdolność kredytowa. Jednak wiążę się to także z wyższymi odsetkami i całkowitym kosztem kredytu.
  • wkład własny – im wyższy wkład ze strony kredytobiorcy tym większe szanse pozyskania kredytu.
  • dochód – dla kredytodawcy duże znaczenie będzie miał dochód. Najlepiej jeśli kredytobiorca ma umowę stałą na czas nieokreślony i regularne wpływy na konto. Jeżeli osoba starająca się kredyt ma współmałżonka wówczas ich dochody są łączone a co za tym idzie szansa na finansowanie jest wyższa.
  • liczba osób w gospodarstwie domowym – można rozważać wzięcie kredytu hipotecznego z innym członkiem rodziny. Wtedy takie dochody są łączone i podnoszą zdolność kredytową.
  1. Krok drugi jest wyborem najlepszej oferty. Jeżeli ocena zdolności kredytowej wyszła pozytywnie wtedy kredytobiorca może zacząć szukać najlepszej dla siebie oferty. Można spróbować samodzielnie lub poprosić o pomoc eksperta w tej dziedzinie. Warto również rozważyć kwestię oferty cross-sell, czyli takiej, w której w zamian za skorzystanie z dodatkowego produktu bank obniży ci marżę. Może ci się to opłacić, gdy np. warunkiem jest skorzystanie z darmowego konta, albo koniecznego ubezpieczenia na życie.

Krokiem ostatnim będzie podpisanie umowy o kredyt hipoteczny. Ostateczną umowę zakupu mieszkania można zawrzeć po okazaniu bankowi aktu notarialnego. Wówczas kredytodawca wypłaci całą należną kwotę.

 

Dokumenty potrzebne
do uzyskania kredytu hipotecznego

Gdy oferta zostanie wybrana, wtedy bank otwiera procedurę kredytową. Kredytobiorca składa wniosek o udzielenie kredytu oraz składa potrzebne dokumenty. Na tej podstawie bank wstępnie podejmie decyzję, czy udzieli kredytu. Podstawowymi dokumentami są:
• kserokopia dowodu tożsamości potwierdzona oryginałem,
• zaświadczenie o zarobkach oraz zatrudnieniu,
• PIT – 37,
• umowa przedwstępna zakupu nieruchomości,
• potwierdzenie wniesienia wkładu własnego.

Dodatkowo dla osób posiadających własne przedsiębiorstwo będą to takie dokumenty jak:
• zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON,
• potwierdzenie wpisu do ewidencji gospodarczej,
• deklaracja PIT-36 za ostatnie 12 miesięcy,
• wydruk z księgi przychodów i rozchodów,
• zaświadczenie o brak zaległości w opłatach ZUS.

dokumenty

Czym jest BIK i dlaczego ma znaczenie?

Biuro Informacji Kredytowej jest czymś w rodzaju magazynu danych o historii kredytowej kredytobiorców lub osób, które kiedykolwiek kupiły coś na raty. BIK gromadzi informacje pozytywne oraz te negatywne. Pozytywna historia w BIK-u jest ważna ponieważ podczas zaciągania kredyt instytucja, która go udziela musi wiedzieć w jaki sposób kredytobiorca będzie traktował to zobowiązanie. Biuro Informacji Kredytowej proponuje możliwość przygotowania specjalnych raportów, dzięki którym konsument może przeanalizować jakie dane o nim są przechowywane. Gdy wszelkie zobowiązania są płacone w terminach, Biuro Informacji Kredytowej przetwarza dane od chwili ich przekazania, aż do końca spłat kredytowych.