Hipoteka we dwoje

Kredyt hipoteczny dla małżeństwa. Co się dzieje z kredytem, jeśli dochodzi do rozwodu?

kredyt hipoteczny we dwoje

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości. Podstawowym zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka jednak jak się okazuje niejedynym. Kredytobiorca ręczy swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi. Górną granicą ewentualnych roszczeń banku jest wartość hipoteki.

Klient nie zawsze ma możliwość indywidualnego ubiegania się o kredyt hipoteczny. Partnerem kredytowym może zostać niemal każda osoba, którą klient o to poprosi. Może to być również całkiem obca osoba. Banki najczęściej sprawdzają takiego współkredytobiorcę wyłącznie pod kątem jego sytuacji finansowej, a także sprawdzają nazwisko w BIK-u. Kiedy potencjalny współkredytobiorca nie ma znaczących obciążeń finansowych, ma stały dochód oraz nie ma negatywnych wpisów w BIK-u, to problemów z uzyskaniem kredytem być nie powinno. Gdy kredytobiorca pozostaje w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej wówczas ma on obowiązek wpisania do wniosku kredytowego współmałżonka. W sytuacji, kiedy żona i mąż mają oddzielne źródła dochodów, ich szanse na finansowanie za pośrednictwem kredytu hipotecznego automatycznie rosną. Gdy jednak małżonkowie mają na swoim utrzymaniu nieletnie dzieci, muszą się liczyć z tym, że bank przy szacowaniu ich zdolności kredytowej obniży ją, ponieważ weźmie pod uwagę większe koszty utrzymania kilkuosobowej rodziny.

Kredyt hipoteczny, a rozwód

Prawo zakłada, że jeżeli kredyt hipoteczny był wzięty w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków, to po ustaniu małżeństwa kredyt ten nadal jest zobowiązaniem dla obojga. Ma to związek, z tym że przy podziale majątku nie dzieli się wspólnie zaciągniętych zobowiązań. Zazwyczaj przy zawarciu małżeństwa (jeśli nie podpisano intercyzy), ma miejsce wspólność majątkowa małżeńska i majątek można podzielić na podstawie aktu notarialnego. Jednakże zaciągniętych zobowiązań się nie dzieli. Małżonkowie po rozwodzie nadal zostają obciążeni kredytem po równo. Rozwód nie ma żadnego wpływu na zawarty wcześniej kredyt hipoteczny. Jeżeli jeden ze współmałżonków spłaci całość długu, to bank nie będzie wymagał spłaty od drugiego.