Hipoteka na dowolny cel

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt hipoteczny na dowolny cel?

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny

Głównym zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest hipoteka na nieruchomości, do której pożyczkobiorca ma prawo własności. W przeciwieństwie do kredytu hipotecznego środki finansowe uzyskane poprzez zaciągnięcie pożyczki hipotecznej mogą być przeznaczone na dowolny cel. Zazwyczaj pożyczki takie mają niższe oprocentowanie niż kredyty konsumpcyjne z uwagi na zabezpieczenie w postaci ustanowionej na rzecz banku hipoteki na nieruchomości. Pożyczka hipoteczna na dowolny cel jest zwykle jednym z najtańszych sposobów na zdobycie dodatkowego źródła finansowania.

Warunki otrzymania pożyczki hipotecznej

Pożyczka hipoteczna jest skierowana do osób fizycznych, które spełniają stawiane przez bank wymagania. Jeśli chcesz skorzystać z takiego rodzaju finansowania, musisz spełnić pewne warunki:

Osoba ubiegająca się o pożyczkę powinna zacząć  od złożenia wniosku o przyznanie pożyczki, do którego dołączy wymagane dokumenty. Lista wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od banku, jednak podstawowymi dokumentami są:

Na podstawie powyższych dokumentów bank ocenia wysokość dochodów i sytuację materialną kredytobiorcy. Na tej podstawie jest w stanie zaproponować dostępną kwotę pożyczki. Ponadto osoba ubiegająca się o pożyczkę hipoteczną nie ma obowiązku posiadania wkładu własnego w wysokości 10% pożyczanej kwoty.

Koszty pożyczki hipotecznej

Najważniejszym kosztem pożyczki hipotecznej jest oprocentowanie. Na rynku  trudno znaleźć ofertę o stałym oprocentowaniu, dlatego jego wysokość na przestrzeni lat może się zmieniać. Kolejnym równie ważnym kosztem jest prowizja za udzielenie pożyczki. Jest to wynagrodzenie dla banku za m.in. dopełnienie czynności związanych z rozpatrzeniem wniosku, przeprowadzenie analizy zdolności kredytowej. Każdy bank indywidualnie ustala wysokość prowizji, wysokość zazwyczaj oscyluje wokół 5 procent. Ponadto trzeba liczyć się z dodatkową prowizją w przypadku wydłużenia okresu kredytowania czy wcześniejszej spłaty zobowiązania.