Zaznacz stronę

Faktoring tajny w AFIMO Katowice

 

Klientom szukającym prostej alternatywy dla kredytu obrotowego proponujemy faktoring tajny w Katowicach. Polega on na udostępnieniu firmie korzystającej z usługi środków z tytułu wystawionych faktur sprzedażowych bez ich wykupu. Słowo „tajny” w nazwie usługi ma związek z tym, że nie są o niej powiadamiani kontrahenci faktoranta, czyli nie może dojść do oficjalnego przelewu wierzytelności. 

Firma faktoringowa dostarcza więc swojemu Klientowi środki pieniężne przed terminem wymagalności zgłoszonej do usługi faktury, a następnie oczekuje ich zwrotu od Klienta, gdy ten otrzyma należność na swój rachunek. Ten rodzaj finansowania zapewnia szybki dostęp do gotówki bez konieczności zaciągania zobowiązań kredytowych w banku, jednak nie ogranicza ryzyka związanego z potencjalną niewypłacalnością odbiorców faktur. Z tego względu polecamy go głównie firmom, które potrzebują szybkiego dostępu do kapitału obrotowego i jednocześnie stosują długie terminy płatności wobec swoich sprawdzonych i rzetelnych usługobiorców. 

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu tajnego w AFIMO?

 

Oferowany przez nas faktoring tajny w Katowicach to dobre rozwiązanie dla Twojej firmy, jeśli zależy Ci na szybkim dostępie do gotówki niezbędnej do prowadzenia bieżącej działalności. Możesz swobodnie zarządzać należnościami i kredytem kupieckim, proponując swoim stałym i rzetelnym Klientom nawet bardzo długie terminy płatności. Dzięki usłudze faktoringu taka polityka nie wpłynie negatywnie na płynność finansową, ponieważ w razie potrzeby otrzymasz środki pieniężne od faktora. W AFIMO proponujemy bardzo szybki przelew gotówki (nawet w ciągu 24 godzin), a dodatkowo zapewniamy dogodne i atrakcyjne warunki umowy– nasi Klienci płacą za usługę wyłącznie wtedy, gdy z niej korzystają (brak stałych opłat). Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, jak prosto i szybko Twoja firma może otrzymać taką formę pozyskania kapitału obrotowego.