Zaznacz stronę

Faktoring odwrotny w AFIMO Katowice

 

W AFIMO w Katowicach staramy się zaspokoić różne potrzeby naszych Klientów poprzez szeroki wybór usług, dlatego proponujemy także faktoring odwrotny. Jest to mało znana, ale bardzo ciekawa forma zdobycia gotówk dla przedsiębiorstwa. W tym przypadku firma faktoringowa zajmuje się regulowaniem faktur zakupowych otrzymanych przez Klienta od jego dostawców. Są to najczęściej faktury o krótkim terminie płatności, który dzięki usłudze faktoringu zostaje wydłużony. Klient na zwrot zapłaconej przez faktora sumy otrzymuje bowiem czas dostosowany do jego możliwości budżetowych. Można powiedzieć, że usługa jest formą pożyczki, jaka jest udzielana Klientowi na realizację niezbędnych zakupów. Niesie ona często dodatkowe korzyści – szybkie uregulowanie faktury pozwala firmom na wynegocjowanie z dostawcą znacznie lepszych warunków cenowych np. upustów i rabatów.

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu odwrotnego w AFIMO?

 

Ten rodzaj usługi często proponujemy Klientom, którzy ze względu na niedostateczną zdolność kredytową nie mogą skorzystać z produktów bankowych, a potrzebują środków do pokrycia kosztów bieżącej działalności. Jest to też idealne rozwiązanie problemu z płynnością finansową wynikającą z tego, że dostawcy stosują bardzo krótkie terminy płatności faktur, natomiast w przypadku odbiorców warunki kredytu kupieckiego wymagają dłuższego czekania na spływ należności. 

Jako pośrednik i profesjonalny doradca staramy się zawsze znaleźć najlepsze rozwiązanie problemów Klienta. Odwrotna forma faktoringu jest jednym z nich. Proponujemy uproszczone formalności, a także szybkie uruchomienie finansowania, dzięki któremu Twoja firma będzie mogła dokonać niezbędnych zakupów i bez przeszkód rozwijać działalność. W AFIMO możesz liczyć na najlepszy faktoring odwrotny w Katowicach, ponieważ jego warunki dopasujemy idealnie do potrzeb Twojej firmy – zarówno pod kątem limitu faktoringowego, jak również terminu spłaty zobowiązań wobec faktora.