Zaznacz stronę

Faktoring jawny w AFIMO Katowice

 

W AFIMO możesz skorzystać z bardzo korzystnego sposobu zdobycia środków na pokrycie kosztów bieżącej działalności, jakim jest faktoring jawny. W Katowicach mamy w tym zakresie jedną z najciekawszych ofert, ponieważ zapewniamy gotówkę z tytułu wystawionej faktury nawet w ciągu 24 godzin.

Skorzystanie z jawnego wariantu usługi wiąże się z koniecznością powiadomienia przez Klienta (faktoranta) swoich kontrahentów o przelewie wierzytelności na rzecz faktora (firmy świadczącej faktoring) i uzyskaniem od nich zgody na cesję. Po dopełnieniu tych formalności odbiorcy faktur są zobowiązani regulować należności bezpośrednio na konto firmy faktoringowej. 

Ten rodzaj usługi cieszy się szczególnie dużą popularnością wśród przedsiębiorców, którzy obawiają się zatorów płatniczych z powodu opóźnień w regulowaniu należności przez odbiorców produktów lub usług. Dzięki skorzystaniu ze wsparcia faktora mogą liczyć na gotówkę jeszcze przed terminem wymagalności faktury, co pozwala im bez przeszkód rozwijać współpracę z kontrahentem. 

Dlaczego warto skorzystać z tej formy finansowania w AFIMO?

 

Oferowane przez nas usługi faktoringu jawnego w Katowicach zyskały już uznanie wielu przedsiębiorstw. Przede wszystkim dlatego, że świadczymy je na najwyższym poziomie i na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Decydując się na pośrednictwo firmy AFIMO, możesz liczyć na bardzo szybką procedurę uruchomienia usługi dzięki uproszczonym formalnościom oraz minimalnym wymaganiom podczas wnioskowania. Już w 24 godziny możemy udostępnić Ci gotówkę z tytułu wystawionej faktury, którą będziesz mógł przeznaczyć na przykład na spłatę swoich zobowiązań, realizację zamówienia dla kolejnego swojego Klienta czy rozwój firmy. Jako doświadczona firma zapewniamy pełen profesjonalizm, dlatego nie musisz się obawiać o swoje relacje z kontrahentami, których poinformujesz o korzystaniu z usługi faktoringu