Afimo

Faktoring jawny

Decydując się na faktoring jawny, możesz zaliczyć wydatki z tytułu prowizji i odsetek do kosztów uzyskania przychodu. Wypełnij formularz, a ja skontaktuje się z Tobą i przedstawię najlepszą dla Ciebie ofertę!

o faktoringu

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy, a ja niezwłocznie się z Tobą skontaktuję i pomogę w doborze odpowiedniej oferty!

O faktoringu jawnym

Taki sposób finansowania wykorzystuje się w przypadku, gdy przedsiębiorca nie chce czekać zbyt długo na zapłatę faktury. Faktoring jawny jest najbardziej popularną formą tego typu finansowania, ponieważ jest najłatwiejszy do uzyskania. Polega na tym, że zadłużony klient otrzymuje powiadomienie o zawarciu umowy faktoringu. Umowa obowiązuje zaraz po jej podpisaniu. Każda wystawiona faktura powinna zawierać informację o cesji. Wówczas właściciela firmy obowiązkiem jest do zmiana rachunku bankowego widniejącego na wystawianych fakturach dla swoich klientów. Faktorant otrzymuje około 80-90% należności. Pozostała kwota zostanie wypłacona po uregulowaniu długu. Faktoring jawny pozwala przedsiębiorstwu utrzymać płynność finansową na stałym poziomie.

 

odpisanie od podatku

Można odpisać od podatku i wpisać w koszty przychodu

weryfikacja kontrahentów

Weryfikacji kontrahenta przez faktor

Jak działa faktoring jawny?

W przypadku wybrania tego rodzaju fakturowania wymaga się zgody dłużnika na cesję wierzytelności. Każda faktura powinna zawierać informację o cesji. W związku z tym przedsiębiorca ma obowiązek zmienić rachunek bankowy znajdujący się na wystawionej fakturze. Oznacza to przeniesienie uprawnień na inną osobę lub podmiot. W przypadku tego faktoringu faktor kontaktuje się z kontrahentem wierzyciela i informuje go o konieczności przelania środków za faktury. Koszt faktoringu ponosi faktor. Składają się na niego:

  • opłata aranżacyjna – opłata za rozpatrzenie wniosku, sporządzenie dokumentacji czy też administrowanie umowy,
  • prowizja – zazwyczaj wynosi od 2%-4%,
  • odsetki naliczane od wypłaconej zaliczki,
  • opłata za monity i przypomnienia,
  • opłata za niewykorzystany zdeklarowany obrót.

Koszty zależą również od wartości oraz ilości wierzytelności, a także od długości okresu między wpłaceniem zaliczki przez firmę faktoringową a terminem płatności faktury przez kontrahenta.