Blog

Blog

kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Przedsiębiorstwo, aby mogło sprawnie funkcjonować, musi mieć stałe źródło finansowania. Dlatego też nierzadko przedsiębiorcy zaciągają pożyczki. Stanowią one przedmiot pewnego rodzaju umowy, która jest zawierana pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem. Warto nadmienić w tym miejscu, że firma zobowiązuje się pożyczyć określoną kwotę w określonym celu, co jest uwzględniane w treści umowy. Kontrakt opiewa także na określony czas, dlatego też firma nie może pozwolić sobie

Więcej »
koszt zakupu własnego mieszkania

Koszt zakupu własnego mieszkania

W tym przypadku opłat jest więcej. Wymóg, jakim jest zgromadzenie wkładu własnego, to niejedyny wydatek, jaki będzie poniesiony w procesie zakupu mieszkania na kredyt. Opłaty przy kupnie mieszkania to głównie koszty jednorazowe: opłata transakcyjna, opłata za założenie i wpis do księgi wieczystej, opłaty za czynności cywilnoprawne, opłaty okołokredytowe, podatek od kupna mieszkania, wykończenie i wyposażenie mieszkania zakupionego w standardzie deweloperskim, remont i wyposażenie mieszkania zakupionego na rynku wtórnym. Warto

Więcej »
Zakup mieszkania pod wynajem

Zakup mieszkania pod wynajem

Kupno mieszkania pod wynajem jest ciekawą opcją dla tych, którzy mają już zapewnioną przestrzeń do życia. Oprócz wyżej wymienionych wydatków ponoszonych jednorazowo podatek od wynajmu mieszkania (w skali podatkowej lub podatek zryczałtowany), jaki płaci właściciel, uiszczany będzie do momentu, aż ostatni najemcy opuszczą lokal. Jest to inwestycja długoterminowa i obarczona ryzykiem finansowym, na które składają się między innymi: brak ciągłości wynajmu i puste finansowo miesiące, w czasie których kontaktują się

Więcej »
kredyt dla firmy

Kredyt dla firmy

Jednym z najczęstszych problemów, na jakie napotykają przedsiębiorstwa podczas prowadzenia działalności, jest brak kapitału na rozwój biznesu. W Polsce, tak jak w większości innych krajów europejskich – a w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych – to banki są najczęstszym źródłem finansowania firm. Przeglądając ofertę kredytów dla firm, można wyróżnić trzy najczęściej spotykane kategorie kredytów. Przyjmując za kryterium fazę rozwoju firmy – w pierwszej kolejności należałoby wymienić kredyty dla nowych firm

Więcej »
jak wybrać najlepszy kredyt

Jak wybrać najlepszy kredyt ?

Najważniejszym czynnikiem determinujących wybór kredytu jest wysokość całkowitych kosztów kredytowania. Na koszty składają się m.in. prowizja banku i oprocentowanie nominalne. Prowizja jest naliczana jednorazowo, przy przyznawania kredytu. Prowizje banków w Polsce wahają się w zależności od oferty i rodzaju kredytu – od 0% do nawet 15%. Jeśli chodzi oprocentowanie kredytów, to składa się na nie stawka WIBOR (najczęściej 1M, 3M, 6M) oraz marża banku. WIBOR jest rynkową stopą procentową, czyli oprocentowaniem,

Więcej »
kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny

1. Zweryfikuj stan prawny działki Zweryfikuj czy działka, na której realizowana będzie budowa, ma uregulowany stan prawny i ma charakter budowlano-mieszkaniowy. Istotne również, aby powierzchnia działki nie przekraczała 2999 m2. 2. Uzyskaj pozwolenie na budowę Niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę będzie: dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością (akt nabycia nieruchomości) na cele budowlane dokumentacja projektowa budynku 3. Zgłoś budowę Po otrzymaniu pozwolenia budowy zgłoś się do starostwa

Więcej »